Öronakupunktur

 
Zonterapi
Massage
Gravid & förloss
Öronakupunktur
Öronljus
Bakgrund
Försäljning
Startsida

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på
en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner.
Ordet ”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder nål och
”pungere” som betyder sticka genom.

Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat för att åter-
upprätta energibalansen i kroppen så att effekter
uppnås i andra delar av kroppen.

Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar
och står i förhållande till ett visst organ, en kroppsdel eller
en funktion, kan man förebygga och behandla sjukdomar
och ge smärtlindring.

Öronakupunktur och kroppsakupunktur är två behandlings-
former som liknar varandra eftersom båda innebär att nålar
sticks genom huden. Öronakupunktur används för att
behandla samma tillstånd som behandlas med kroppsakupunktur.

Impulser från akupunkturnålar leds vidare i nervsystemet varför neurotransmittorer och hormoner påverkas på ett liknande vis vare sig nålarna sitter i öronen eller på kroppen.

Öronakupunktur förefaller dock ha bättre effekt på oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär än vad kroppsakupunkturen har.

Text från akuanom.se

Egen erfarenhet har visat bra resultat hos kunder med ryggskott.


Zonborgen| Ingrid Söborg | Diplomerad terapeut | Riggarev. 20, Trelleborg | Tel: 0410-33 49 01, 0709-84 95 33